edició

Multidisciplinar, sobre qualsevol plataforma i adaptable en les noves maneres de gestionar els recursos
sempre acceptant reptes pel més important: narrar una història

postproducció

habilitat per conseguir que les creacions d'agències i realitzadors es duguin a terme tal i com aquests se les imaginen

assessorament

estar atent a les novetats del mercat, tendències i sobretot tenir un bon equip d'scouters que trobin tot allò que els clients demandin

formació

tant en recursos humans com en workflows avançats per a professionals i empreses que pretenen consolidar equips de marketing i comunicació amb dedicació al sector audiovisual